Alfa in AXE 400 IN Compact

Alfa in AXE 400 IN Compact

Šifra artikla:

Garantni rok: 2 godine

pozovite

  • MIG/MAG – potpuno sinergetski ili manuelni rad
  • Brzi pristup za odabir 6 struja
  • Mogućnost memorisanja 99 job-ova
  • Na zahtev REL modul- odlične karakteristike za oblogu
  • Zavarivanje elektrodama prečnika do 5 mm
  • Elektronska regulacija prigušnice
  • Sekvencijalna regulacija napona
  • Pregas, postgas, burn back, initial speed
  • Ekološki mod hlađenja
  • Žljebljenje

Proizvod je uspešno ubačen u korpu.