MicroStep PipeCut

MicroStep PipeCut

Šifra artikla:

pozovite

MicroStep PipeCut plazma za rezanje je modularna mašina za rezanje namenjena za različite aplikacije za cevi i profile, uključeno opsecanje, isecanje otvora za presek sa mnogim cevima i profilima, priprema ivica za zavarivanje i označavanje cevi.

Modularni dizajn omogučava izradu ove mašine u više varijanti a ujedno omogućava i nadogradnju sistema ukoliko to zahteva kupac.

PipeCut ima primenu u proizvodnji rezervoara, cevovoda i fabričkih pogona.

Opciona nadogradnja automatskim dodavanjem radne pozicije i istovarom gotovih pozicija unapređuje produktivnost.

Obezbeđeni obuka i servis.

Proizvod je uspešno ubačen u korpu.