EWM Pico 300 cel pws

EWM Pico 300 cel pws

Šifra artikla:

Garantni rok: 3 godine

pozovite

  • Invertorski aparat za REL zavarivanje, DC, preklopni prekidač pola
  • Prenosiv, kaiš za rame
  • REL i TIG lift arc zavarivanje
  • Celulozne electrode: 100% siguran za zavarivanje vertikalno nadole
  • Glavni mrežni kabal od 5 m
  • Arcforce, hot start, antistick
  • Prebacivanje polova na mašini ili daljinskim upravljanjem

Proizvod je uspešno ubačen u korpu.